I. Fizika+ versenyfelhívás
2016. március 21. (hétfő) 15 – 16 óráig

Versenyfelhívás

Tisztelt Fizika Szakos Kolléga!

 

Tizenöt évet megért a FIZIKA PRÓBAVERSENY, most az utóda, a FIZIKA+ a hatodikat. A verseny célja a tantárgy megszerettetése, a tudás értékének növelése. A 12-13-14 éves korú tanulók számára kínálok versenyzési lehetőséget. Iskolánként (tagiskolánként), évfolyamonként maximálisan 3-3 fő nevezését várom (egy iskolából, vagy összevonás esetén tagiskolából max. 9 fő, 6-7-8. évfolyamról 3-3-3 fő). Területi megkötöttség nincs, jelentkezhet bármely iskola, amely vállalja az utazás és a verseny feltételeit.

A 7. és a 8. osztályosok mellett továbbra is versenyezhetnek a hatodikosok. Számukra az alapot az 5. és a 6. osztályos természetismeret fizika tartalma adja. Kérem a Tisztelt Kollégákat, egyeztessenek a természetismeretet tanító nevelőkkel és próbálják megnyerni a versenynek a hatodikosokat! Jó lenne, ha csökkenthetnénk a fizika tanítását ért veszteségeket.

A verseny egyfordulós, időtartama 60 perc, teszt. A feladatok szövege után öt válasz található. Közülük pontosan egy a helyes, melynek betűjelét a feladatlaphoz mellékelt kódlap megfelelő helyére kell tollal, javítás nélkül beírni. A kódlapon a javított betűt rossz megoldásnak tekintjük (-1 pont). A válasz nélkül hagyott feladat nem számít rossz megoldásnak (0 pont). A jó megoldás 4 pontot ér. A feladatok számának megfelelő alapponttal indul minden versenyző.

Íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható!

A verseny anyaga az általános iskolai tananyag időarányos része és annak hétköznapi vonatkozásai, valamint matematikai-logikai következtetéssel megoldható feladatok. (A 7-8. osztályosoknál az előző évek természetismeret tantárgyának fizika tartalma, 8. évfolyamon a teljes hetedikes anyag. A 7. évfolyam anyagából /a 2015-16-os tanévvel életbe lépő A és B kerettantervek különbözősége miatt/ a következő témák: az anyagok tulajdonságai, mérések, sűrűség.)

Nyolcadikosoknál ötleteket merítek az Apáczai Kiadó és a Mozaik Kiadó tankönyveiből.

A verseny időpontja: 2016. március 21. (hétfő) 15 – 16 óráig.

/kedden az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaversennyel ütközne/

Helyszínei: Karcag, Szolnok, Jászberény, Abádszalók, Túrkeve és Törökszentmiklós.

Eredményhirdetés várhatóan április 27-én (szerdán) 15 órakor lesz Karcagon.

Kategóriánként az 1. – 3. helyezett és felkészítő tanára tárgyjutalomban részesül.

A jutalom csak személyesen vehető át a díjkiosztón.

Különdíjat kap a legeredményesebb iskola (vándorserleg).

A díjkiosztót kísérleti bemutatóval egybekötött továbbképzés színesíti, melyre szeretettel várok minden érdeklődő kollégát, díjazott és nem díjazott tanulót!

Nevezni 2016. február 4-ig kell a www.fizikaprobaverseny.hu honlapon.

További információért forduljon a verseny rendezőjéhez (fizikaplusz@fizikaprobaverseny.hu), vagy látogasson el a www.fizikaprobaverseny.hu honlapra. Visszajelzést minden benevező iskolának küld a gép automatikusan. Az ülésrendek március 1-ig felkerülnek a honlapra, a felhasználónév, jelszó ismeretében megtekinthetőek lesznek. Az adatok egyeztetését, a változtatásokat március 4-ig kérném megtenni.

A versenyt a Kováts – Tehetségpont, a rendező iskolák és a térség vállalkozói támogatásából rendezem, így a versenyzőket csak az útiköltség terheli.

Eredményes felkészülést, sikeres szereplést kívánok!

Tisztelettel:

Lévainé Kovács Róza
rendező

E-mail: levaine.kovacs.roza@t-online.hu,
Tel: 06-20-962-1397, 06-59-503-281